De basisprincipes van Gegalvaniseerde tackernagels

2mm dikte. Een boorden bestaan waterdicht afgewerkt met een kunststoflaag. Een spiegels moeten ons 10-jarige garantie hebben anti corrosie en bestaan speciaal vervaardigd voor vochtige en natte lokalen. In deze post is ook een ook niet zichtbare spiegelbevestiging geregistreerd spiegel type * 800mm FH st & uitvoering Spiegel wegens montage anti de wand met ons breedte direct aan 450mm hoogte 800mm. Geplaatst in de twee toiletten centraal boven een wastafel EN in elke kleedkamer tegen ons vrije wand (exacte locatie door te nemen met bouwheer tijdens uitvoering). Bovenkant betreffende een spiegel op een hoogte aangaande 2.000mm betreffende een vloer aangebracht douches - meestal Een installatie omvat een bezorging, plaatsing en connectie met een vlakke douchekuip, hoofdhaar onderstel betreffende sokkel, een afvoerinrichting betreffende garnituur en reukafsluiter, een rozetten en een afsluitkranen, alsook al die bijhorigheden zoals afsluitklep of rubberstop met parelketting, Portiersgebouw containerpark Boom 185

Een aannemer gaat ons attest afleveren betreffende de conformiteit met een uitgevoerde installatie met de legionella regelgeving. Al die werken plaatsvinden conform een voorschriften met SVW (Technisch reglement vanwege mineraalwater), BELGAQUA (Repertorium conforme apparaten en goedgekeurde beveiligingen + Technische voorschriften binneninstallaties), NBN D Warmwatervoorzieningen vanwege huishoudelijk toepassing (1984) en dit AREI (elektriciteit) en de BBT-studie wegens legionella beheersing in nieuwe installaties + addenda. Portiersgebouw containerpark Boom 198

23 twee alle werken en leveringen die nodig zijn om een grondafkalvingen en verschillende beschadigingen te tegengaan en desnoods te verhelpen zoals stempelingen, beschoeiingen en bemalingen; 3 dit ongeschonden bewaren en dit desnoods verplaatsen en terugplaatsen met kabels en leidingen waarop bij grond-, graaf- of baggerwerken kan worden gestuit, voor zover een wettelijke last hiervoor niet op een eigenaars van welke kabels en leidingen rust; 4 het verwijderen, binnen de grenzen aangaande de vloer-, graaf- ofwel baggerwerken welke eventueel cruciaal bestaan wegens een uitvoering met het werk : a) met grond, slijk en kiezel, stenen, breukstenen, alle mogelijke gesteente, overblijfselen aangaande metselwerk, zoden, beplantingen, struiken, stronken, wortels, kreupelhout, puin en afval; b) aangaande ieder rotsblok, ongeacht bestaan volume, indien de opdrachtdocumenten vermelden dat de vloer-, graaf-, of baggerwerken geraken uitgevoerd in rotsachtig gebied en, bij gebrek aan deze vermelding, over ieder uit één stuk bestaand rotsblok, metselwerk of betonblok waarvan het volume een halve kubieke meter ook niet overschrijdt; 5 het transporteren en wegbrengen over graafspecie hetzij buiten dit domein over een aanbestedende overheid, hetzij naar de posten wegens hergebruik in de grenzen met een bouwplaatsen, hetzij naar de stortplaatsen waarin de opdrachtdocumenten voorzien; 6 al die handige, bijkomende en onderhoudskosten tijdens de uitvoerings- en waarborgtermijn; - Alle kosten over verzekeringen bijvoorbeeld genoemd bij Art.24 K.B. aangaande 14/2/2013 zoals een verzekering wegens een 10-jarige aansprakelijkheid en een verplichte ABR-polis.

175 Het geluidsniveau te wijten aan de werking van de sanitaire toestellen en voortgeplant via een leidingen, mag in een aangrenzende niet hoger zijn vervolgens : o Living: maximum 6 db (A) o Slaapkamer: maximum 3 db (A) o Keuken & badkamer: maximum 9 db (A) Alle contacten tussen een bevestigingsmiddelen en de leidingen geraken vermeden, alsook tussen de leidingen en wanden ofwel vloeren. Een goede luchtgeluidsisolatie is qua resultaat krachtig afhankelijk met de uitvoering. Om een geluidsoverdracht in dit gebouw tegen te gaan zal een installateur de nodige maatregelen treffen: o een ruimte tussen doorvoerkokers en buizen opvullen met een isolatiestof o de steunbeugels aan een binnenzijde voorzien over een samengedrukte isolatielaag De gebruikte trillingsisolerende stoffen behoren te zelfdovend, rotbestendig en poriënvrij zijn. PREVENTIE - LEGIONELLABESMETTING Dit Legionella-Besluit (6 juli 2001) stelt het vanwege ieder publiek gebouw een aantal preventieve maatregelen dienen genomen om legionella-besmettingen tussen controle te houden. Centraal bij een preventie staat de temperatuur over dit leidingwater. Warmwaterleidingen behoren te, zo men zit betreffende een centrale verhitting, een temperatuur beschikken over betreffende 60 C. Voorraadtoestellen (boilers) dienen te op minimaal 60 C zijn ingesteld. Koudwaterleidingen moeten tussen een 25 C blijven. Een terugkeerleiding tot de verwarmer moet een watertemperatuur garanderen met ten minste 55 C. Een aannemer fungeert wegens een oplevering met een werken dan ook ons conformiteitsattest in inzake een legionellawetgeving. Keuring Alle leidingen welke beschadigd geraken, zowel tijdens het lossen wanneer tijdens de plaatsing geraken verwisselen. De gerealiseerde verbindingen behoren te herkenbaar blijven tot ons hydraulische dichtheidsproef kan zijn uitgevoerd (d.w.z. nauwelijks anti-corrosiebanden, geen bekleding, geen dekvloer), om beschadigingen te vermijden geraken zij nadien zo vlug mogelijk bedekt betreffende de voorziene uitvullingslagen. GELIJKVORMIGHEIDSKEURING Voor toepassing met het decreet desbetreffende drinkwater bestemd vanwege menselijke aanwending aangaande 24 mei 2002 (Drinkwaterdecreet, verschenen in dit BS betreffende 23/07/2002 ) fungeert een installateur een via hem uitgevoerde sanitaire installatie te laten goedkeuren door ons goedgekeurd organisme, aanvaard door een watermaatschappij.

Tevens als de expliciete descriptie zou mankeren in het bestek. Materialen Dit hang- en sluitwerk beantwoordt aan de bepalingen over STS 53.4 Al die hang- en sluitwerk en hun bevestigingsmiddelen zijn roestbestendig, conform de eisen aangaande NBN EN Hang- en sluitwerk - Bestandheid tegen corrosie - Eisen en beproevingsmethoden. Al die deurbeslag is zoveel mogelijk met gelijke vormgeving en kleur. Types en uitvoeringen worden tevoren ter goedkeuring voorgelegd juiste Bestuur. In overeenstemming met de montagevoorschriften aangaande een fabrikant hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen/aluminium PM Meting aard over de overeenkomst: Pro Memorie(PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van de deurkozijnen ofwel deurgehelen. Al die opendraaiende deurvleugels geraken voorzien van summier drie paumellen ofwel fitsen. Tezamen voldoen ze in functie aangaande dit zwaarte van de deurvleugels met een eisen met NBN EN 947 Scharnierende ofwel draaideuren - Bepaling van de weerstand anti verticale belasting. Massieve deurbladen geraken voorzien met 4 scharnieren waarvan twee kort anti de bovenzijde. Iedere scharnierflank wordt bevestigd betreffende minimum 3 schroeven. Specificaties : geëxtrudeerd alumnium volgens EN AW-6060 of EN AW-6063 Afwerking: geanodiseerd 20 µm Portiersgebouw containerpark Boom 156

155 meeteenheid: per stuk meetcode: deurkozijn, incluis schootgaten met een metalen dekplaatje en ophangingen aard betreffende een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Deurkozijnen vervaardigd uit multiplex betreffende slaglatten en deklijsten uit massief hout. Specificaties Kwaliteit: multiplex type twee (vochtige omgeving) in overeenstemming met NBN EN 636, dikte 18 mm, densiteit minimum 500 kg/m3 Houtsoort: keuze aannemer met ons dekfineer uit eerste selectie naaldhout zowel passend om te schilderen als te vernissen. Deklijsten uit massief grenen. Profilering dagstukken: met ingewerkte aanslaglat, circa 5 mm ingevat in een binnenkast. Profiel deklijsten: afmetingen ca. 15x60 mm, buitenrand recht, binnenrand recht Deurafmetingen Deurbreedte(s): in overeenstemming met aanduidingen op idee Deurhoogte: 2015 mm Wanddikte(n): (volgens muurdikten op idee Afwerking: het volkomen is bestemd teneinde te geraken geschilderd Inzet Alle binnendeuren deurbladen - doorgaans Bezorging en afhangen met de deurbladen, met inbegrip over een deurvleugels, sloten en sleutels, krukken en rozetten, roosters, evt. bovenpanelen, invulbeglazing en toebehoren,. Materialen Een deurbladen laten toe een nodige uitsparingen te voorzien voor een flinke bevestiging betreffende ophangings-, bedienings- en sluitingsorganen. Een slotkant is gemerkt. Voor deuren voorzien aangaande ons deursluiter worden de bovenregels hiertoe verzwaard.

Vanwege een voorlopige oplevering dien geraken gecontroleerd ofwel: een beweegbare segmenten en het hang- en sluitwerk naar behoren functioneren; de oppervlakten vrij zijn betreffende beschadigingen; een ventilatieroosters in- en uitwendig zuiver bestaan; de beglazing vrij is met krassen en/ofwel vlekjes; een aansluitingen met een ruwbouw (voegbanden en kitvoegen) nauwgezet zijn uitgevoerd. Oppervlakte onvolkomenheden met een aanmeldingen: voor een loodrechte observatie aangaande het desbetreffende oppervlak bij diffuus lichtwegend (betrokken lucht zonder kunstmatig licht binnen), mogen daar geen holtes, blazen, vlekjes, krassen of verschillende beschadigingen herkenbaar zijn vanop ons afstand Portiersgebouw containerpark Boom 120

4 COMAP BIOFLOOR...de professional achter een experts Biofloor kan zijn ons nauwgezet uitgekozen pakket van producten en diensten het met de professionele installateur is aangeboden wanneer ons geïntegreerde oplossing voor vloerverwarming, -koeling en betonkernactivering. Comap Biofloor richt zich op een maximaal en efficiënt energieverbruik en op een ontwikkeling met volledige systemen welke eenvoudigweg te inrichten zijn. We Ogen TOT De DIENST: 10 jarige systeemgarantie Indien u dan ook kiest vanwege dit volledige Biofloor pakket, kan zijn de systeemgarantie met 10 jaar betreffende resultaat schadedekking over inzet. Sneloffertes Ons sales team staat steeds tot uw beschikking om op de belangstelling ons snelofferte te vervaardigen. Berekeningen en tekeningen Comap biedt gepersonaliseerde berekeningen en verlegtekeningen met behulp van een professioneel Biofloor AUTO-CAD programma, volgens EU EN1264. Deze berekeningen omvatten o.m. drukverliezen, buisdiameters, lengte met de kringen etc. Ondersteuning op een bouw Zo nodig, kan zijn assistentie met de specialisten op een bouw geoorloofd. Het kan zijn desalniettemin enig mogelijk als het project compleet met Comap materialen wordt uitgevoerd, welke via één met onze partnergroothandelaars besteld worden. Opleidingen Comap biedt handige en volledige opleidingen aan vloerverwarming en -koeling. Die opleidingen mogen geraken geregeld op een locatie gekozen door de klant of in één aangaande een opleidingscentra Comap.

88 Een spouwankers worden zo geplaatst dat het ingedrongen drinkwater tot behalve wordt afgeleid. De waterkering is zo in een spouw aangebracht dat dit mineraalwater in de spouw op efficiënte handelwijze tot behalve wordt afgevoerd. Boven elke waterkerende laag moet summier 2 open stootvoeg ieder lopende m voorzien geraken teneinde het afstromende mineraalwater naar buiten te evacueren. Teneinde een perfecte plaatsing over een isolatie mogelijk te produceren, horen te alle mortelresten en baarden verwijderd worden opdat ons vlak oppervlak met het metselwerk bekomen wordt. De lateien worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel lateien in beton. Keuring Beschadigde stenen mogen ook niet verwerkt worden. Is ingeval beschadiging beschouwd: Iedere kapot steen ofwel elke hoek of randschade waarvan het volume hoger kan zijn vervolgens twintig cm³. Voor stenen welke gebruikt moeten geraken in duidelijk duurzaam metselwerk worden tevens ingeval beschadiging beschouwd: Ons afgestoten hoek, rand of nerf met opgebrachte (glazuur)lagen, ofwel zichtbare scheuren of afgeschuurde bezanding ofwel profilering, voor zover die wegens de zichtvlakken van een baksteen mits hinderlijk moeten geraken beschouwd. Een minimale diameter betreffende ons beschadiging bedraagt 10 mm ofwel dit product over lengte x hoogte aangaande enige verschillende beschadiging bedraagt meer vervolgens 100 mm². Voor een steekproef, buiten de perserij, betreffende 100 stenen moeten ten minste 90 stenen aanwezig bestaan met één onbeschadigde strek en één onbeschadigde kop. Het reeks bakstenen met fouten mag ook niet hoger bestaan vervolgens 10%. Worden zodra fouten beschouwd: Een aanwezigheid aangaande insluitsels die door zwelling kunnen aanleiding melden tot afschilferingen in het oppervlak betreffende een steen.

24 - Daar wordt tevens ons gedetailleerde tegensprekelijke beschrijving over een bestaande toestand van een rijwegen en hun uitrusting opgemaakt in aanwezigheid betreffende het bestuur, aangevuld betreffende foto s. - De nazichtstaten worden bij dezelfde condities opgesteld. - De leidend ambtenaar behoudt zich dit recht voor gedurende een uitvoering aangaande de werken een lijst betreffende de installaties welke het voorwerp over ons plaatsbeschrijving uitmaken, met te vullen, buiten dat dit supplementaire onkosten voor een aanbestedende overheid met zich meebrengt. Die tussenkomsten aangaande een leidend ambtenaar in de bepaling van een gebouwen, installaties en kunstwerken welke zouden mogen beïnvloed worden via de uitvoering over een werken, leggen generlei verantwoordelijkheid ten zijne laste. - Een afschrift over de plaatsbeschrijvingen en van een nazichtstaten dient op kosten over een aannemer opgestuurd te geraken met de leidend ambtenaar. - Een aannemer gemakkelijk een leidend ambtenaar ten minste 3 dagen op voorhand in over een uit te voeren vaststellingen welke hierboven voorzien zijn. - Een eventuele aanwezigheid betreffende een leidende ambtenaar bij een vaststellingswerkzaamheden, heeft geenszins enig verantwoordelijkheid vanwege hem tot gevolg, noch ten opzichte over derden, noch ten opzichte betreffende een aannemer. - De aannemer is verondersteld dit werk zorgvuldig bestudeerd te beschikken over en volledig op een hoogte te bestaan met de situatie, van een te herbruiken grond, betreffende een aard aangaande dit gebied, betreffende een vervoersmoeilijkheden, betreffende een voorwaarden vanwege de uitvoering over een werken, enz. Nadat hij zijn inschrijving ingediend bezit, mag deze nauwelijks redenen meer aanhalen om aanspraak te produceren op schadevergoeding wegens een fout ofwel vergetelheid in een opmetingsstaat ofwel in het bijzonder bestek.

f.v. debiet en afstand. BINNENUNIT SPECIFICATIES: Type : zelfaanzuigende centrifugaalpomp - droogopstelling - corrosiebestendig. Behuizing : roestvast staal (RVS) read more gecombineerd betreffende hoogwaardig kunststof Motor : luchtgekoelde asynchroonmotor met ingebouwde thermische beveiliging. Beschermingsgraad : minimum IP 44 Temperatuur verpompte vloeistof circa : 0 tot + 35C. Capaciteit : minimum 3m³/h, bij opvoerhoogte aangaande 20mWk Zelfaanzuigend : 8m Maximale bedrijfsdruk circa : 8bar Maximale leidingnetdruk circa : 4bar Elektrische verbinding op stopcontact in de nabijheid. Dit geheel betreffende pomp, buffervat, sturing en regeling kan zijn ondergebracht in compacte en akoestisch isolerende behuizing. Automatische omschakeling tot stadswater d.m.v. drieweg kraan en voorraadtank betreffende open onderbreking, conform een voorschriften betreffende Belgaqua en SVW. Voorraadtank betreffende circa 11ltr stadswater, die teneinde een 30 dagen vanzelf wordt leeggemaakt, zodat er almaar vers, fris drinkwater in de tank blijft uithangen. Automatische opstart na stroomuitval Vanzelf alarm Overloop alarmcontact met akoestisch signaal Er wordt gewerkt men ons niveausensor in de put die in percent de hoeveelheid water weergeeft. Een uitvoering echt moet plaatsvinden in nauwe coördinatie met een plaatsing over een regenwaterputten en de diverse toebehoren (filters, overloop met terugslagklep, ) van dit overeenkomstig bestek architectuur, gedeelte regenwaterputten. De pompen worden trillingvrij bevestigd. De aansluiting met een pomp gebeurt d.m.v. versterkte soepele slangen. Voor een in gebruiksstelling dienen een regenwaterputten grondig te worden gereinigd, teneinde Portiersgebouw containerpark Boom 196

Bij droog, warm of winderig wederom is het ook noodzakelijk de aangebrachte pleister te benevelen tegen te vlug uitdrogen. swijze: volgens voorschriften fabrikant van de mortel Nominale dikte in overeenstemming met TV : minimum twintig mm. Dekking boven versterkingsnetten: minimaal 10 mm. Een eindlaag is vlak afgewerkt, passend voor betegeling met een dunbed in overeenstemming met TV 227 Inzet Douchecabine heren, douchecabine ladies, Nooddouche plafondbepleistering - algemeen plafondbepleistering - gipspleisters plafondbepleistering - gipspleisters/dikpleister op welfsels Plafondbepleistering betreffende gipshoudende pleisters in overeenstemming met TV Er is toepassing geschapen aangaande voorgemengde fabriekspleisters op gipsbasis bestemd wegens dikpleisters op gladde ofwel ruwe welfels, breedplaatvloeren en vulpotten. Specificaties Pleistergroep in overeenstemming met NBN EN : op verzoek aannemer rekening houdend betreffende tabellen 9 en 10 betreffende TV Stopprofielen: keuze aannemer Hoekprofielen: keuze aannemer Portiersgebouw containerpark Boom 140

Een aannemer voorziet een nodige uitsparingen, leidingdoorvoeren en zettingsvoegen bijvoorbeeld aangeduid op de organiseren. Eventuele zettingsvoegen worden uitgevoerd door remedie van een samendrukbare voeg betreffende miniem 10 mm dikte. STORTEN Een funderingssleuven geraken pas gevuld betreffende beton na de afmetingen en peilen samen met de architect werden gecontroleerd. Een aannemer verwittigt de architect minimaal 2 werkdagen vóór dit storten over een funderingen. Dit beton wordt zo vlug geoorloofd na een uitgraving met een sleuven gestort op ons horizontaal effen, pluizige, stabiele en schone ondergrond, eventueel voorzien aangaande een geomembraan. Ingeval op het ogenblik betreffende dit storten een bodem met een uitgegraven sleuf te krachtig uitgedroogd ofwel doorweekt kan zijn of blootgesteld is geweest aan vorst-dooi-cycli, moet de aangetaste laag op kosten betreffende de aannemer geraken verwijderd en vernieuwen via verdicht zand. Dit beton is dusdanig gestort en verdicht het daar nauwelijks enige holte tot stand komt. Dit bovenvlak is horizontaal en effen afgewerkt tot op een vereiste peilen. Funderingsstroken dienen te ononderbroken gebetonneerd geraken tot met een eventuele zettingsvoegen. Een aannemer voorziet een nodige bescherming over een betonoppervlakken voor nadelige weersomstandigheden. Een in artikel voorziene aardingslus is aangebracht op een bodem met een funderingssleuven met een buitenmuren bijvoorbeeld aangeduid op de organiseren funderingszolen en -stroken - ongewapend beton VH m3 Meting meeteenheid: m3 Portiersgebouw containerpark Boom 71

223 Al die ophangingen en bevestigingen dienen zodanig uitgevoerd te worden dat er geen trillingsof contactgeluiden gezichtsveld mogen verspreiden. Inzet Al die ventilatiekanalen en toebehorende componenten ventilatiekanalen - proeven FH sog Collectieve kanaalnetten geraken aan een aantal dichtheidsproeven onderworpen gedurende een uitvoering en voor oplevering volgens de hieronder beschreven procedure. Het collectief kanalennet fungeert miniem te voldoen met dichtheidsklasse C. De aannemer zal de nodige proefattesten laten opmaken. Tot uitvoeringscoördinatie toe (uitbekleding aangaande leidingkokers) is rekening gehouden met de vereisten aangaande de uitvoering aangaande die lekproef ventilatiekanalen / toebehoren - meestal Dit betreft alle vereiste toebehoren welke in het kanalensysteem dienen te geraken voorzien bestaan met het oog op regeling, meting, hulpfuncties, brandbeveiliging, akoestiek, regelkleppen manuele regelkleppen voor ronde kanalen PM Regelkleppen voor het krijgen met ons onafgelaten volumedebiet en geluidsvrije luchtverdeling. De kleppen geraken pro memorie in een lopende meters kanalen gerekend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *